O prywatnych szpitalach bez mitów

„Czy pacjentom w Polsce są potrzebne prywatne szpitale?” odpowiedzi na to pytanie poszukiwać będą goście pierwszej takiej konferencji organizowanej w Katowicach: politycy, urzędnicy Narodowego Funduszu Zdrowia, eksperci rynku gospodarki zdrowotnej, oraz przedstawiciele szpitali prywatnych, samorządowych i środowiska lekarskiego. Organizatorem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

Co polscy politycy sądzą na temat roli szpitali prywatnych w systemie ochrony zdrowia? To jedno z głównych pytań, jakie zostanie zadane 19 września w Katowicach przedstawicielom pięciu największych partii podczas konferencji „Czy pacjentom w Polsce są potrzebne prywatne szpitale?”, której organizatorem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali: Beata Małecka-Libera (PO), Renata Jażdż-Zaleska (PSL), Bolesław Piecha (Pis), Andrzej Sośnierz (PJN), Andrzej Wojcieszek (SLD).

Postulaty dla szpitali

Żadnemu dotychczas ministrowi zdrowia nie udało się doprowadzić do wypracowania jednoznacznej definicji „szpitala”. W konsekwencji różne są nawet metody liczenia ilości szpitali w Polsce.
Według danych rejestru ZOZ prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia, w Polsce funkcjonuje 1069 szpitali niepublicznych i 720 publicznych. Przy czym szpitale prywatne otrzymują tylko 6 procent środków na leczenie z kontraktów zawartych z NFZ.
– Wspólnie z zaproszonymi politykami, urzędnikami Narodowego Funduszu Zdrowia i ekspertami rynku gospodarki zdrowotnej zastanowimy się także, jak wprowadzać w życie kilka najistotniejszych dla funkcjonowania rynku zdrowia postulatów – mówi Krzysztof Macha, wiceprezes OSSP.
Wśród nich wymienia:

 • Szpitale prywatne wykonują procedury medyczne w ramach kontraktu z NFZ oraz mają możliwość proponowania płatnych usług (czy szpitale publiczne korzystające z dotacji publicznych mogą mieć te same prawa?);
 • Szpitale prywatne powinny konkurować o pieniądze z NFZ na zdrowych, rynkowych, a nie politycznych zasadach;
 • Szpitale prywatne, proponując takie świadczenia jak szpitale publiczne, muszą otrzymywać podobne kontrakty z NFZ;
 • Szpitale prywatne, zabezpieczające świadczenie pomocy medycznej w trybie całodobowym, muszą otrzymywać wystarczające finansowanie;
 • Szpitale prywatne muszą posiadać własną bazę diagnostyczną oraz operacyjną – w innym wypadku powinny być pozbawione dostępu do środków publicznych;
 • Należy uniemożliwić organizację tzw.” szpitali prywatnych” w oddziałach, czy salach operacyjnych szpitali publicznych;
 • Szpitale prywatne, wykonujące zabiegi w trybie „jednego dnia”, powinny znaleźć właściwe miejsce w systemie, jako dopełnienie szybkiej i tańszej diagnostyki i chirurgii;
 • Należy popierać , poprzez wysokie kontrakty z NFZ, te szpitale prywatne, które inwestują ogromne środki finansowe w rozwój działalności leczniczej.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych (wcześniej: Niepublicznych) od 2002 roku walczy o prawa i rozwój sektora prywatnego, starając się przekonać administrację publiczną, że w tym właśnie sektorze tkwi potencjał i kapitał, którego brakuje polskiej ochronie zdrowia. Najlepszym dowodem są codzienne działania członków stowarzyszenia, które wykazują, że szpitale prywatne wspomagają finansowo system, wprowadzają nowoczesne rozwiązania medyczne, wdrażają nowoczesne systemy bezpieczeństwa pacjenta i tworzą nowe standardy jego obsługi.

– Dlatego tak niezmiernie ważna jest dyskusja na temat skutków zmian legislacyjnych i oczekiwanych przez środowisko lekarskie kierunków reform, czy o roli szpitali samorządowych oraz prywatnych w systemie ochrony zdrowia po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej – mówi Maria Janusz, członek zarządu OSSP.

Skutki wejścia w życie tej ustawy oraz ustaw o działalności refundacyjnej, o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta będziemy obserwować w najbliższym półroczu.

Pierwsza taka konferencja w Polsce

Pierwsza tego typu konferencji w Polsce odbędzie się w Katowicach nieprzypadkowo. Stolica Górnego Śląska jest prawdziwym pionierem w kwestii organizacji prywatnych placówek ochrony zdrowia. W województwie śląskim funkcjonuje ponad 120 prywatnych jednostek szpitalnych – w znakomitej części powstałych od zera, ale ze stale zwiększającym się udziałem podmiotów przekształconych w różnych formach komercjalizacji lub prywatyzacji.

Najbardziej typowe obszary działalności szpitali prywatnych to: kardiologia, ortopedia i okulistyka. Wiele ośrodków zalicza się do liderów we wdrażaniu nowych technologii medycznych.

– Placówki nasze co roku publikują też wyniki badań realizowanych w ramach krajowych i międzynarodowych prac naukowych. Jednak i tu wysoka kompetencja medyczna wielu prywatnych szpitali nie przekłada się na wartość świadczeń zakontraktowanych w ramach umów z NFZ. Ponad jedna trzecia nie posiada w ogóle umów z NFZ – zwraca uwagę Krzysztof Macha.

Spotkaniu, zorganizowanemu przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, patronują Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej.

Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 19 września 2011 r. , Dom Lekarza, ul Grażyńskiego 49a w Katowicach. Początek o godzinie 11.00. Szczegółowy program zamieszczamy poniżej.

Prosimy o przesyłanie potwierdzeń na adres
g.byszewski@pracodawcyrp.pl, tel. (22) 518 87 56 lub fax (22) 828 84 37

WYSTĄPIENIA PLENARNE

 • 11.00 – 11.10 – Otwarcie Konferencji – Andrzej Sokołowski – Prezes OSSP, Krzysztof Macha – V-ce Prezes OSSP
 • 11.10 – 11.25 – Skutki zmian legislacyjnych dla środowiska lekarskiego. Oczekiwane kierunki reform -Maciej Hamankiewicz – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 • 11.25 – 11.40 – Obraz sytuacji świadczeniodawców na Śląsku – Maria Janusz – Prezes Zarządu, Szpital Zakonu Bonifratów
 • 11.40 – 11.55 – Czy i w jakim stopniu kryteria jakości uda się odwzorować w postępowaniu konkursowym – Zygmunt Klosa – Dyrektor Śląskiego Oddziału NFZ w Katowicach
 • 11.55 – 12.10 – Rola szpitali samorządowych w systemie ochrony zdrowia po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej – Marek Wójcik – Zastępca Sekretarza Związku Powiatów Polskich

PANEL DYSKUSYJNY

 • 12.10 – 12.25 – Krótkie prezentacje przedstawicieli partii politycznych na temat roli szpitali prywatnych w systemie ochrony zdrowia
 • 12.25 – 13.25 – Panel Dyskusyjny z udziałem przedstawicieli partii politycznych na temat kierunków i kolejnych zmian w systemie ochrony zdrowia. Do udziału w panelu zaproszeni zostali :
  • Beata Małecka – Libera, Platforma Obywatelska
  • Renata Jażdż-Zaleska, Polskie Stronnictwo Ludowe
  • Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość
  • Andrzej Sośnierz, Polska Jest Najważniejsza
  • Andrzej Wojcieszek, Sojusz Lewicy Demokratycznej
 • 13.25 – 13.30 – Podsumowanie Panelu i zamknięcie konferencji – Andrzej Sokołowski – Prezes OSSP oraz Andrzej Mądrala – Wiceprezydent Pracodawców RP
 • 13.30 – 14.00 – kawa i poczęstunek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.