Produkcja soiPopyt na soję jako wysokobiałkową karmę należy do głównych przyczyn zmian klimatycznych związanych z hodowlą zwierząt. Jedną z najważniejszych przyczyn globalnego ocieplenia są wylesienia (6% globalnych antropogenicznych emisji GHG). Jednym z dwóch głównych motorów deforestacji w Ameryce Południowej, a szczególnie w Brazylii, jest popyt na produkcję soi na pasze dla zwierząt. Znacznie ponad 97% upraw soi przeznaczonych jest głównie na pasze (za karmę dla zwierząt służy mąka sojowa, pozostająca po wytłoczeniu oleju sojowego). Ocenia się, że 70% gruntów wylesionych jest wykorzystywanych jako pastwiska, a znaczna część pozostałych pod uprawę soi przeznaczonej do wykorzystania w regionach intensywnej produkcji hodowlanej (np. w Europie i w Chinach).

Mąka sojowa tworzy 10–20% karmy kurcząt i świń w szeregu krajów rozwiniętych i rozwijających się, m.in. w Chinach, Brazylii, Japonii, USA, Niemczech, Meksyku, Tajlandii i Wielkiej Brytanii. Jest również wykorzystywana jako wysokobiałkowa pasza dla bydła mlecznego, zwłaszcza od czasu wprowadzenia, po epidemii BSE, zakazu stosowania pasz zawierających białko zwierzęce.

Soja jest elementem zglobalizowanego handlu paszami. W reakcji na popyt na pasze, produkcja soi uległa od połowy lat 80-tych potrojeniu, a połowa tego wzrostu miała miejsce w latach 2002–2006. Ten olbrzymi wzrost osiągnięto w dużym stopniu poprzez ekspansję areału upraw.

W roku 2003 WWF–Brazylia doniósł o boomie eksportowej produkcji soi w ekologicznie wrażliwym regionie Cerrado (sawanny) na środkowym zachodzie Brazylii. Aby zakładać plantacje, i rmy wielkotowarowe wykupywały ziemię od drobnych właścicieli, ale WWF stwierdził, że produkcja „wiąże się również z ekspansją na znaczące obszary nowych terenów, które muszą najpierw być ogołocone z roślinności i przygotowane pod uprawę soi. Do skutków ubocznych należy deforestacja, zagłada gatunków i siedlisk, zanik roślinności naturalnej i utrata pewnych funkcji i usług ekosystemowych. Roślinność naturalna bowiem nie tylko chroni i podtrzymuje różnorodność biologiczną, ale także odgrywa rolę w regulowaniu klimatu i cykli hydrologicznych”.

Powyższy tekst pochodzi z publikacji „Globalne ostrzeżenie: zmiany klimatyczne a dobrostan zwierząt hodowlanych”
www.klubgaja.pl

Skomentuj

Komentarze (1)

  1. Gieroj pisze:

    Cześć,

    Świetnie, że pamiętacie o usługach ekosystemowych w kontekście gospodarczym. To bardzo ważny temat – jak wartościowe usługi dostarcza nasze środowisko naturalne do naszej gospodarki. Zachęcam do lektury artykułu, aby dowiedzieć się więcej: http://www.malopolska24.pl/index.php/2013/07/uslugi-ekosystemowe-ochrona-przyrody-sie-oplaca/

    Pozdrawiam
    Gieroj