Produkcja paszowa- zużycie ziemi i nawozów

W miarę intensyfikacji systemów produkcji zwierzęcej wzrasta zapotrzebowanie na ziemię pod wysokobiałkowe i wysokokaloryczne uprawy paszowe, i wykorzystuje się coraz więcej nawozów mineralnych, żeby uzyskać wysokie plony. Metody intensywne powodują zmniejszanie zrównoważonego ekologicznie wykorzystania odpadów pożniwnych do karmienia żywego inwentarza.

Wykorzystanie ziemi

Stosowanie ziarna w żywieniu zwierząt hodowlanych zostało zapoczątkowane w Ameryce Północnej w latach 50-tych, a obecnie jest powszechne w znacznej części Azji Wschodniej, Ameryki Łacińskiej i Azji Zachodniej, a także we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych. Również w Afryce na południe od Sahary i w Azji Południowej wzrasta ono w szybkim tempie. Składnik zbożowy (taki jak pszenica, kukurydza, jęczmień) stanowi około 60% karmy kurcząt i 60–80% paszy świń w większości krajów, w tym w Chinach, Brazylii i Tajlandii.

Szacunkowo 33% światowego areału upraw wykorzystuje się dziś pod uprawy paszowe. Dochodzi do tego szacunkowe 26% światowej powierzchni lądowej, wykorzystywanej na pastwiska dla zwierząt. W przypadku niektórych upraw, takich jak kukurydza (60%) i soja (97%) na pasze idzie większość światowych plonów. Połowa produkowanych w Wielkiej Brytanii pszenicy i jęczmienia jest wykorzystywana jako pasza.

FAO szacuje, że jeśli produkcja żywego inwentarza będzie wzrastać zgodnie z przewidywaniami, jeszcze większa część ziemi zostanie zajęta pod uprawy paszowe. Odsetek zbóż wykorzystywanych na pasze będzie wzrastać jeszcze bardziej w miarę rozszerzania i intensyfikacji systemów produkcji zwierzęcej w krajach rozwijających się. Jest bardzo prawdopodobne, że stworzy to olbrzymią presję na światowe zasoby ziemi i będzie powodować wytrącanie dwutlenku węgla ze zdegradowanych gleb, zużywanie paliw kopalnych przy uprawie ziemi i produkcji nawozów oraz emisje podtlenku azotu w wyniku stosowania nawozów.

Stosowanie nawozów azotowych

Produkcja nawozów mineralnych wymaga wielkich nakładów energii pochodzącej z paliw kopalnych, a ich stosowanie powoduje emisje podtlenku azotu oraz zanieczyszczenia azotem (eutroi zacja, zakwaszenie, uszkadzanie warstwy ozonowej). O ile większość krajów przy produkcji nawozów mineralnych używa gazu ziemnego, produkcja w Chinach powoduje stosunkowo większe emisje dwutlenku węgla ponieważ używa się do niej przeważnie energii pochodzącej z węgla.

Według oszacowań FAO, w skali całego świata 20–25% ogólnego zużycia nawozów wykorzystuje się w uprawach paszowych. W niektórych krajach procent ten jest znacznie wyższy; w krajach wysoko rozwiniętych z reguły przekracza 50%.

Powyższy tekst pochodzi z publikacji „Globalne ostrzeżenie: zmiany klimatyczne a dobrostan zwierząt hodowlanych”
www.klubgaja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.