Dlaczego ograniczenie produkcji mięsa i mleka jest niezbędne

Strategie redukcji emisji GHG związanych z hodowlą zaproponowane przez Międzyrządowy Panel ws. Zmian Klimatycznych zdołają obniżyć emisje prawdopodobnie tylko o niespełna 20%. Strategie te obejmują ponowne zalesienia, odtworzenie gleb bogatych w węgiel, bardziej ostrożne i wybiórcze stosowanie nawozów oraz utylizację gnojowicy. Środki takie są z pewnością konieczne, ale nie mają szansy doprowadzić do znacznej redukcji GHG w krótkim okresie czasu.

Inne proponowane strategie są nastawione na ingerencję w zwierzęce procesy trawienia i wydalania, np. stosowanie pasz z większym udziałem zboża a mniejszym zielonki (w celu redukcji wydzielania metanu) lub podawanie zwierzętom chemicznych środków farmakologicznych.

Sposoby te mogą się okazać bardzo problematyczne, jeśli odbiją się niekorzystnie na przemianie materii i zdrowiu zwierząt. Tak czy inaczej, zapewne będą one nieosiągalne dla większości drobnych rolników na kuli ziemskiej.

Wiodące źródła hodowlanych emisji GHG tkwią w naturalnych procesach biologicznych każdego zwierzęcia (trawienie, wydalanie). Redukcja rozmiarów sektora hodowlanego w krajach wysoko rozwiniętych jest zatem najprostszą, najszybszą i prawdopodobnie jedyną skuteczną metodą zmniejszenia emisji GHG pochodzącej z produkcji zwierzęcej w stopniu niezbędnym dla ograniczenia przyszłego wzrostu globalnego ocieplenia.

Powyższy tekst pochodzi z publikacji „Globalne ostrzeżenie: zmiany klimatyczne a dobrostan zwierząt hodowlanych”
www.klubgaja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.