Podsumowanie kampanii HELP- dla życia bez tytoniu

15 listopada dobiegnie końca trwająca od 2005 roku kampania Komisji Europejskiej „HELP dla życia bez tytoniu”. Po latach intensywnych działań przyszedł czas na podsumowanie efektów, które w tym czasie udało się osiągnąć.

Innowacyjne podejście: dla młodych, z młodymi
Kampania „HELP dla życia bez tytoniu” powstała, aby przekonać młodych ludzi, że pomoc w problemie tytoniowym jest dostępna. Zadaniem działań skierowanych do osób w wieku 15 – 35 lat było wsparcie ich w rzucaniu palenia i opieraniu się pokusie zapalenia pierwszego papierosa, a także zwracanie uwagi na problem biernego palenia.

Młodzi ludzie byli w centrum kampanii, nie tylko jako jej odbiorcy, ale także współtwórcy. Przedstawiciele organizacji młodzieżowych zasiadali w Komitecie Doradczym HELP i pomagali w realizacji kampanii na wszystkich etapach jej realizacji.

Podczas imprez terenowych HELP to oni byli obecni na stosikach i doradzali swoim rówieśnikom, jak stawić czoła problemowi tytoniu. Ponadto, sami uczestnicy imprez mogli dzielić się z innymi wskazówkami, jak walczyć z tytoniem, które były nagrywane i umieszczane na stronie internetowej kampanii.

Kampania zintegrowana dotarła do szerokiego grona odbiorców
Kampania „HELP – dla życia bez tytoniu” byłą realizowana w całej Unii Europejskiej. We wszystkich krajach UE docierała do swoich odbiorców wykorzystując te same narzędzia: stronę internetową, ministerial internetowy pt. HELPERS, e-mail coaching, aplikacje na telefon komórkowy, kampanię reklamową w stacjach telewizyjnych i online oraz akcje terenowe połączone z badaniami poziomu tlenku węgla (czadu) w wydychanym powietrzu.

Z badań wynika, że Europejczycy dziś postrzegają „HELP dla życia bez tytoniu” jako silną markę związaną ze zdrowiem. Aż 43% obywateli Unii Europejskiej pamięta, że zetknęło się z kampanią. W grupie wiekowej do 25 lat aż 67% respondentów badania efektywności kampanii przypomina sobie, że się z nią zetknęło. Co najważniejsze, aż 90% młodych ludzi, którzy zetknęli się z kampanią, zrozumiało jej przesłanie. Ponadto, w latach 2005 – 2010 stronę internetową help-eu.com odwiedziło aż 16 milionów osób.

Kontakt:
Biuro prasowe HELP dla życia bez tytoniu w Polsce
Katarzyna Rąkowska
Tel. 661 455 078
k.rakowska@telmagroup.pl

HELP – Dla życia bez tytoniu
Celem kampanii “HELP – Dla życia bez tytoniu” Komisji Europejskiej jest przekonanie ludzi, aby nie zaczynali palenia papierosów lub rzucili palenie, za pomocą kampanii w telewizji i w internecie oraz różnych akcji w 27 europejskich krajach członkowskich.
www.help-eu.com

Zastrzeżenie
Poglądy wyrażone w tym dokumencie nie zostały przyjęte ani nie uzyskały aprobaty Komisji Europejskiej i nie należy ich traktować jako jej poglądów. Komisja Europejska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie tego dokumentu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.