Dziś piąty Światowy Dzień Antykoncepcji

Światowy Dzień Antykoncepcji jest obchodzony każdego roku 26 września. Coroczne kampanie organizowane z tej okazji skoncentrowane są wokół wizji świata, w którym każda ciąża jest pożądana. Misją zainaugurowanego w 2007 roku Światowego Dnia Antykoncepcji jest zwiększanie świadomości w zakresie antykoncepcji, by umożliwić młodym ludziom dokonywanie wyborów dotyczących ich zdrowia seksualnego i planowania rodziny. Międzynarodowe badanie opinii* przeprowadzone w 2011r. na zlecenie Bayer wykazało, że młodzi ludzie mają utrudniony dostęp do rzetelnych informacji o antykoncepcji.

World Contraception Day jest inicjatywą wspieraną przez koalicję organizacji pozarządowych i międzynarodowych towarzystw naukowych zajmujących się zdrowiem seksualnym (m.in.: International Planned Parenthood Federation – IPPF, United States Agency for International Development – USAID) oraz firmę Bayer.

Światowy Dzień Antykoncepcji co roku podejmuje inne kwestie dotyczące potrzeb związanych z antykoncepcją i życiem seksualnym kobiet i mężczyzn.

Twoje życie. Twoje prawo.

Hasło tegorocznego Światowego Dnia Antykoncepcji – „Twoje życie. Twoje prawo” przypomina młodym ludziom o prawach jakie posiadają – do zdobywania rzetelnych informacji o życiu seksualnym, chorobach przenoszonych drogą płciową, zapobieganiu niechcianym ciążom, stosowaniu właściwej antykoncepcji i odpowiedzialnym planowaniu rodziny. To „Twoje życie. Twoje prawo”, by o nim decydować i wiedzieć jak je dawać innym. Hasło zachęca młodzież do zdobywania wiedzy o skutecznych metodach planowania rodzinyi odpowiedzialnego podejścia do życia seksualnego. Jak wykazało badanie*, wielu młodych ludzi czerpie informacje z Internetu i często ponosi tego konsekwencje. Brak kontaktu z lekarzem specjalistą, niewystarczająca edukacja seksualna skutkują niepożądanymi ciążami i chorobami przenoszonymi drogą płciową. „Twoje życie. Twoje prawo” skłania do odpowiedzialności za siebie i partnera – zdobycia wiedzy i zadbania o antykoncepcję.

MIĘDZYNARODOWE BADANIE OPINII „Roztropnie lub bezmyślnie. TWOJE ŻYCIE. TWOJE PRAWO, by wiedzieć o antykoncepcji wszystko”

Badanie przeprowadzone pod auspicjami organizacji pozarządowych i towarzystw naukowych, przy wsparciu firmy Bayer wykazało, że młodzi ludzie mają utrudniony dostęp do rzetelnych informacji o antykoncepcji i często uprawiają seks bez zabezpieczenia. Badanie przeprowadzono w 29 krajach na grupie 6000 osób w wieku 15-19 lat.

  • Od 2009 roku liczba młodych ludzi uprawiających seks z nowym partnerem bez zabezpieczenia wzrosła aż o 111% we Francji (z 19% do 40%), o 39% w USA (z 38% do 53%) i o 19% w Wielkiej Brytanii (z 36% do 43%).
  • W Egipcie 36% ankietowanych kobiet i mężczyzn wierzy, że kąpiel, bądź prysznic po stosunku jest skuteczną formą antykoncepcji.
  • 28% badanych młodych ludzi z Tajlandii i 26% z Indii jest przekonanych, że uprawianie seksu podczas menstruacji chroni przed zajściem w ciążę.

POLSKA

  • Aż 44% aktywnych seksualnie młodych Polaków uprawiało seks z nowym partnerem bez zabezpieczenia; 22% z nich nie lubi stosować antykoncepcji, natomiast 16% mężczyzn i 12% kobiet przyznało, że podczas stosunku byli pijani i zapomnieli o środkach ostrożności.
  • 19% ankietowanych nie mogło uzyskać rzetelnych informacji o antykoncepcji, kiedy tego potrzebowali.
  • 32% uzyskało nieprawdziwe informacje o antykoncepcji czerpiąc wiedzę z Internetu (fora internetowe, chat, social media).
  • 15% młodych mężczyzn jest przekonanych, że uprawianie seksu z partnerką podczas menstruacji chroni przed zajściem w ciążę. 8% kobiet również wierzy, że jest to skuteczna metoda antykoncepcji.
  • Ponad połowa (56%) młodych Polaków zetknęła się z problemem nieplanowanej ciąży w gronie najbliższych przyjaciół lub w rodzinie. To najwyższy odsetek w Europie. Drugie miejsce, po Polsce, zajmuje Wielka Brytania (42%).

Więcej informacji o WCD na stronie: www.your-life.com

Bayer HealthCare

Bayer to międzynarodowa firma działająca w trzech kluczowych obszarach: ochrony zdrowia, środków ochrony roślin i wysoko specjalistycznych materiałów. Bayer HealthCare, spółka zależna Bayer AG, której roczna sprzedaż wynosi ponad 16,913 mld EUR (2010), jest liderem w zakresie ochrony zdrowia i medycyny. Działalność firmy obejmuje segment Animal Health, Consumer Care, Medical Care oraz Pharmaceuticals. Celem Bayer HealthCare jest dostarczenie innowacyjnych produktów służących ochronie zdrowia i profilaktyce zdrowotnej zarówno ludzi, jak i zwierząt. Bayer HealthCare zatrudnia łącznie 55 700 pracowników w ponad 100 krajach na całym świecie.

Więcej informacji na stronie www.bayerhealthcare.com

Dodatkowe informacje:
Monika Litwin
Communication Manager
Bayer HealthCare
e-mail: monika.litwin@bayer.com
tel. 22 572 35 00

Sylwia Jaczyńska-Kolasza
Senior accoun manager
PRIMUM Public Relations
e-mail: s.jaczynska@primum.pl
tel. +48 608 016 254 lub 22 690 67 48

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie.

Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.