Sposób odżywiania człowieka, produkcja żywności i GHG

Produkcja mięsa jest zazwyczaj nieefektywną metodą produkcji żywności dla człowieka, poza terenami marginalnymi, nie nadającymi się pod uprawę, a jedynie pod wypas. W nowoczesnej produkcji zwierzęcej przynajmniej część, a nieraz całość białka roślinnego wykorzystywanego do karmienia zwierząt mogłaby być spożywana przez ludzi.

Produkcja mięsa oznacza mało efektywną konwersję białka roślinnego (którym karmione są zwierzęta) w białko zwierzęce (mięso). Jak zauważyło IPCC w roku 2001, „przejście od mięsa do produkcji roślinnej na potrzeby żywienia człowieka tam gdzie to wykonalne mogłoby podnieść efektywność energetyczną i obniżyć emisje GHG”.

Produkty zwierzęce mają wysoki potencjał tworzenia globalnego ocieplenia na kilogram w porównaniu z większością pokarmów roślinnych. Istnieje już obi ty materiał dowodowy z badań przeprowadzonych niedawno w Wielkiej Brytanii, Europie, USA i Japonii, z którego wynika, że produkcja i konsumpcja mięsa i przetworów mlecznych ma bardzo znaczący udział w emisjach GHG z krajów wysoko rozwiniętych.

Z faktów tych wynikają wnioski dla rządowych strategii i celów ograniczania emisji GHG oraz dla wyborów dokonywanych przez poszczególnych konsumentów, jakie by ograniczały ich węglowy „ślad na ziemi”. Diety obfitujące w produkty zwierzęce podwyższają emisje GHG i zwiększają ślad węglowy pojedynczego człowieka. Sposoby odżywiania obfitujące w produkty roślinne oszczędzają energię i zmniejszają ślad węglowy pojedynczego człowieka.

Powyższy tekst pochodzi z publikacji „Globalne ostrzeżenie: zmiany klimatyczne a dobrostan zwierząt hodowlanych”
www.klubgaja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.