Lepiej zapobiegać niż leczyć

Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO: „Zdrowie to całokształt dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego a nie tylko brak choroby lub kalectwa”. 10% czynników determinujących stan naszego zdrowia to czynniki genetyczne, które warunkują dziedziczenie predyspozycji chorobowych od członków rodziny.

Kolejne 10% to środowisko społeczne, w którym żyjemy, a 5 – 10% to wpływ przebytego leczenia oraz jakość służby zdrowia. Podejście do życia i umiejętność rozładowania stresu to ok. 20-25%, natomiast styl życia i odżywianie to aż 45-50% wśród czynników determinujących stan naszego zdrowia. Jeżeli dodamy dwie ostatnie pozycje to otrzymamy ok. 70%, czyli można śmiało powiedzieć, że tak naprawdę nasze zdrowie zależy od nas samych.

Pod koniec XIX wieku średnia długość życia wynosiła 40 – 45 lat, dziś średnia w Polsce wynosi ponad 70 lat, a w Japonii ponad 80 lat. Nasze komórki są tak zaprogramowane, że moglibyśmy żyć 120-130 lat. Aby móc doczekać późnej starości należy zadbać o zdrowie odpowiednio wcześniej. Złe odżywianie, stres, brak ruchu, używki, zanieczyszczenie środowiska, szkodliwe substancje w powietrzu, wodzie i pożywieniu, promieniowanie elektromagnetyczne- wszystkie te czynniki przyczyniają się do skrócenia życia i powstania większości chorób przewlekłych oraz cywilizacyjnych. Do większości chorób można nie dopuścić lub w znacznym stopniu spowolnić ich przebieg poprzez stosowanie profilaktyki. Profilaktykę można rozpocząć na każdym etapie życia, ale tak naprawdę profilaktyką naszego zdrowia już w okresie wczesno-dziecięcym powinni zająć się nasi rodzice. Działania profilaktyczne, które możemy podjąć sami to prawidłowe odżywianie, picie wody w odpowiednich ilościach, suplementacja, unikanie używek, właściwe korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, odpowiednia do kondycji i wieku ilość ruchu, stosowanie dobranej indywidualnie techniki odreagowania stresu, wreszcie wykonywanie badań profilaktycznych.

Klinika Profilaktyki Medycznej oferuje państwu unikalne na rynku bilanse biologiczne. Bilanse te są zaawansowaną metodą profilaktyki dostępną w kilku miejscach w Europie i są wykonywane w laboratorium w Brukseli. Pozwalają one wykryć zagrożenie chorobą na kilka lub nawet kilkanaście lat przed jej wystąpieniem i podjąć skuteczne działania, żeby nie dopuścić do rozwoju choroby lub maksymalnie opóźnić w czasie jej wystąpienie. Około 300 jednostek chorobowych na swój związek z nagromadzeniem toksyn w organizmie lub niedoborem witamin i minerałów. Znając przyczynę poprzez proste działania – indywidualny dobór diety oraz suplementów- można zapobiec wystąpieniu wielu bardzo poważnych chorób.

Lekarz poświęci każdemu pacjentowi wystarczającą ilość czasu, aby poznać wszystkie jego problemy zdrowotne oraz historię chorób w rodzinie, zweryfikuje listę zalecanych leków (koordynacja leków zapisywanych przez różnych, nie zawsze konsultujących się ze sobą lekarzy), dobierze indywidualny sposób odżywiania, zaleci odpowiednią dawkę ruchu, zleci badania diagnostyczne i w razie potrzeby skieruje do specjalisty.

U pacjentów zgłaszających się z powodu infekcji będą wykonywane na miejscu szybkie testy diagnostyczne rozróżniające infekcję bakteryjną od wirusowej, pozwalające uniknąć niepotrzebnego stosowania antybiotyków. Pacjent uzyska informacje, co robić aby wzmocnić system odpornościowy i uniknąć infekcji w przyszłości.

Osoby młode i w średnim wieku, zdrowe, aktywne zawodowo dowiedzą się jak zapobiec chorobom, na które chorują bądź zmarli ich rodzice, dziadkowie lub inni członkowie rodziny.

Pacjent leczący się w Klinice będzie informowany jakie badania profilaktyczne powinien regularnie wykonywać (np. podstawowe badania krwi 1 raz w roku, rtg klatki piersiowej raz na 2 lata) i będzie powiadamiany przez Klinikę o zbliżającym się terminie danych badań.

Opieką objęta będzie cała rodzina. Lekarz pediatra oceni rozwój niemowlęcia w kierunku zagrożenia mózgowym porażeniem dziecięcym, dobierze dietę dla dzieci z nadwagą i ADHD, powie jak wzmacniać odporność i poświęci rodzicom tyle czasu, aby odpowiedzieć na wszystkie ich pytania. Pacjenci będą też objęci systemem wizyt domowych.

Klinika oferuje również bezpłatną gorącą infolinię, której celem będzie odpowiedź na pytania w nagłych przypadkach telefonicznie. Porady od naszych lekarzy będzie można również uzyskać drogą e-mailową.

W Klinice będą prowadzone wykłady na temat profilaktyki zdrowotnej.

Organizm człowieka jest jednością, która składa się z poszczególnych tkanek i narządów, ale warunkiem prawidłowej oceny funkcjonowania tego najbardziej ze skomplikowanych organizmów jest holistyczna, całościowa ocena. Przypomnijmy: „Zdrowie to całokształt dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego… „. Lekarze pracujący w Klinice Profilaktyki Medycznej oceniają pacjenta w sposób całościowy, bo tylko taka ocena pozwala dobrać najwłaściwszy i najskuteczniejszy dla danej osoby sposób postępowania.

dr Ewa Andrzejewska, lekarz pediatra w Klinice Profilaktyki Medycznej

Klinika Profilaktyki Medycznej, al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa
www.klinika-profilaktyki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.