Psychika

Psychika

Zaburzenia osobowości

Aby dobrze zrozumieć temat zaburzeń związanych z naszą osobowością, powinniśmy zrozumieć definicję osobowości. Z czym

Urojenia

Zdaniem psychiatrów, urojenie jest raczej zewnętrzną oznaką psychozy, aniżeli chorobą. Jest dowodem, że coś się

Agresja

„Agresja jest działaniem intencjonalnym, ukierunkowanym na zranienie lub sprawienie bólu. Może ona mieć charakter zarówno