Generał z Rzymu sprawdzi katowickie inwestycje Bonifratrów

Generał Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego – O. Donatus Forkan, pierwszy radny Generalny Zakonu – O. Rudolf Knopp oraz zakonnicy z Hiszpanii – najważniejsi oficjele Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, już w piątek, 30 września, przyjadą do Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach, by odebrać pierwszy etap inwestycji katowickiego szpitala. Piątkowe uroczystości zorganizowano z okazji podsumowania dwulecia działalności szpitala, po ponownym objęciu władzy przez jego dawnych właścicieli. Choć szpital powstał w 1874 roku, jest teraz jednym z najnowocześniejszych na Śląsku.

Od 2009 roku na jego modernizację wydano ponad 20 milionów złotych. W ramach unowocześniania placówki przeprowadzono kompleksowy remont Bloku Porodowego i Oddziału Noworodków, uruchomiono dwa nowe pododdziały: Ortopedii i Traumatologii dla Dzieci oraz Szybkiej Diagnostyki Internistycznej. Pacjenci zyskali komfortowe sale i nowe badania, a lekarze wysokiej klasy nowoczesny sprzęt medyczny. W ramach termomodernizacji na dachach pojawiły się panele solarne, a starą stolarkę okienną – pod czujnym okiem konserwatora zabytków – zastąpiono specjalnym drewnem meranti. Otoczenie szpitala też coraz bardziej przypomina to z fotografii w sepi sprzed ponad stu lat, na wzór których rozpoczęto przywracanie jego dawnego wyglądu.

Podsumowanie bonifrackiej działalności rozpocznie się wystąpieniem Ojca Generała Donatus’a Forkan’a i dyrektor szpitala Marii Janusz. Przedstawicielom władz świeckich, które wsparły działania Zakonników wręczone zostaną figurki św. Jana Bożego z węgla, nawiązujące do regionu i źródeł powstania szpitala. W Domu Kultury Bogucice-Zawodzie oficjelom i lokalnej społeczności zostanie zaprezentowany film, obrazujący ponadczasową działalność założyciela szpitala – ks. Leopolda Markiefki. Około godz. 12.30 rozpocznie się wycieczka po obiekcie, gdzie kolejno, na każdym z pięter, odsłaniane będą pamiątkowe tablice i prezentowane efekty przemiany zabytkowego szpitala. Uroczystości zakończy konferencja poświęcona nowoczesnym metodom leczenia niepłodności, w której prelegentami będą: prof. dr hab. s. Barbara Chyrowicz, dr hab. n. med. Rafał Stojko oraz dr Małgorzata Samborek.

Uroczystość patronatem objęli: Ks. Abp Damian Zimoń – Metropolita Katowicki, O. Donatus Forkan, OH – Generał Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego oraz O. Eugeniusz Kret, OH – Prowincjał Prowincji Polskiej.

W wydarzeniu, oprócz gości z Rzymu i Hiszpanii udział wezmą m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Katowice, Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Program:

godz. 10:00
Podsumowanie dwulecia działalności Szpitala
miejsce:
Miejski Dom Kultury Bogucice Zawodzie
ul. Ks. L. Markiefki 44a
40-211 Katowice

godz. 12:30
Prezentacja zakończonych inwestycji

  • Modernizacja gospodarki cieplnej budynku Szpitala Zakonu Bonifratrów zlokalizowanego przy ul. Markiefki 87 w Katowicach – etap 1” – zadanie zrealizowano przy pomocy dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach
  • Kompleksowy remont Bloku Porodowego i Oddziału Noworodków
  • Uruchomienie Pododdziału Ortopedii i Traumatologii dla Dzieci
  • Uruchomienie Pododdziału Szybkiej Diagnostyki Internistycznej
  • Odtworzenie historycznego wejścia do Szpitala – etap 1

miejsce:
Konwent i Szpital Zakonu Bonifratrów
ul. Ks. L. Markiefki 87
40-211 Katowice

godz. 14:30
Konferencja: Nowoczesne metody leczenia niepłodności

  • prof. dr hab. s. Barbara Chyrowicz, SSpS – „Etyczne aspekty leczenia niepłodności”
  • dr hab. n. med. Rafał Stojko – „Małoinwazyjne metody operacyjne w leczeniu niepłodności”
  • dr Małgorzata Samborek – „System modelu Creightona”

miejsce:
Kaplica Konwentu i Szpitala Zakonu Bonifratrów
ul. Ks. L. Markiefki 87
40-211 Katowice

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach powstał z inicjatywy ks. Leopolda Markiefki w 1874 roku. Do początku II Wojny Światowej prowadzony był przez Braci Bonifratrów. Następnie został zarekwirowany przez okupantów, a po wojnie upaństwowiony. Dopiero od kwietnia 2009 roku Bonifratrzy ponownie przejęli pieczę nad Szpitalem i rozpoczęli działalność medyczną zgodnie z tradycją szpitalnego charyzmatu św. Jana Bożego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.