GE i Microsoft stworzą system usprawniający opiekę zdrowotną

50/50: spółka joint venture połączy bogate doświadczenie firmy Microsoft w dziedzinie tworzenia platform z rozwiązaniami GE Healthcare w zakresie aplikacji klinicznych i przepływu danych. Rozwiązania zapewnią pracownikom służby zdrowia dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, a także nowatorskie technologie, które poprawią jakość i efektywność opieki nad pacjentem oraz ułatwią dostosowywanie się do coraz to nowych wymagań sektora.

Spółka rozpocznie działalność w pierwszej połowie 2012 r.

Warszawa, 11 stycznia 2012 r. – Firma GE oraz Microsoft przedstawiły wspólny plan utworzenia spółki joint venture, której celem będzie zapewnienie organizacjom i pracownikom sektora służby zdrowia nowatorskiego systemu gromadzenia i analizowania danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu poprawi się jakość opieki medycznej, a pacjenci zyskają jeszcze lepszą obsługę. Nowa spółka stworzy otwartą, zgodną operacyjnie platformę technologiczną oraz innowacyjne aplikacje kliniczne, które ułatwią zarządzanie służbą zdrowia.

System opieki zdrowotnej na całym świecie zmienia się. Kiedyś wystarczało indywidualne zarządzanie danymi każdego pacjenta, natomiast obecnie potrzebny jest system, który byłby zdolny zarządzić wręcz populacją. By zyskać lepszy dostęp do informacji, wykorzystując przy tym doświadczenia pacjenta i wprowadzić nowe modele płatności, usługodawcy medyczni muszą wypełnić luki i zintegrować dane. Znajdują się one obecnie w odizolowanych od siebie systemach, jeśli uda się je połączyć pacjent zyska lepszą opiekę zdrowotną poprzez sprawniejsze zarządzanie i koordynację.

Dzięki bogatemu doświadczeniu Microsoftu w zakresie tworzenia platform, połączonego z rozwiązaniami firmy GE Healthcare w dziedzinie aplikacji klinicznych i przepływu danych, organizacje służby zdrowia i ich pracownicy zyskają inteligentne, wszechstronne systemy, które ułatwią im reagowanie na potrzeby szybko rozwijającego się, coraz bardziej złożonego sektora.

„Doświadczenie i zasoby firm GE Healthcare i Microsoft uzupełniają się nawzajem. Ich kombinacja zapewni nową wiedzę, rozwiązania i usprawnienia, które z kolei ułatwią realizację wspólnego celu obu firm, jakim jest stworzenie połączonego, zorientowanego na pacjenta systemu usprawniającego opiekę zdrowotną” – powiedział Jeffrey R. Immelt, prezes i dyrektor generalny GE. „Zapewnienie odpowiedniego poziomu kosztów i jakości usług medycznych oraz dostępu do nich jest problemem służby zdrowia na całym świecie. Wydajność i zakres systemów wspierających takie usługi nabiera więc jeszcze większego znaczenia w każdym kraju, na każdym poziomie opieki. Nasze nowe przedsięwzięcie pokaże, co można osiągnąć w tym zakresie, jeżeli najlepsze firmy połączą swoje komplementarne zasoby, aby realizować wspólny cel”.

Nowa spółka joint venture zapewni unikatową, otwartą platformę, która umożliwi usługodawcom medycznym oraz niezależnym dostawcom oprogramowania tworzenie aplikacji klinicznych nowej generacji. Spółka będzie również tworzyć na tej platformie własne aplikacje, wykorzystując swoich programistów. Platforma będzie mogła współpracować z wieloma medycznymi rozwiązaniami informatycznymi różnych producentów, nie tylko GE Healthcare IT.

„Zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej po przystępnych cenach jest jednym z najtrudniejszych do osiągnięcia celów w każdym kraju, ale nowoczesne technologie mogą wiele zmienić w tej dziedzinie na lepsze” – powiedział Steve Ballmer, dyrektor generalny firmy Microsoft. „Microsoft oferuje otwarte, zgodne operacyjnie platformy dla służby zdrowia oraz bogate doświadczenie w dziedzinie oprogramowania. Połączenie tych zasobów z doświadczeniem i rozwiązaniami GE otworzy nowe możliwości zarówno dla pacjentów, jak i dostawców usług medycznych. Dzięki współpracy GE i Microsoft systemy obsługujące służbę zdrowia staną się bardziej inteligentne i efektywne ekonomicznie, a równocześnie podniosą jakość opieki nad pacjentem”.

Produkty i usługi nowej spółki zapewnią dostęp do informacji, które ułatwią rozwiązanie wielu ważnych problemów służby zdrowia. Oto przykłady:

  • Infekcje szpitalne – W samych Stanach Zjednoczonych notuje się rocznie około 1,7 miliona infekcji szpitalnych, które generują 35 mld USD dodatkowych kosztów opieki zdrowotnej oraz powodują blisko 100 000 zgonów. Dzięki połączeniu danych z różnych systemów informatycznych, identyfikacji pacjentów najbardziej narażonych na określone infekcje szpitalne oraz udostępnieniu zaleceń i protokołów w przepływie zadań usługodawców medycznych, nowe rozwiązanie umożliwi placówkom służby zdrowia efektywniejsze wykorzystanie zasobów i zapewnienie lepszej opieki po niższych kosztach.
  • Zarządzanie leczeniem chorób chronicznych – Jak wynika z danych Centrów Zwalczania Chorób (Centers for Disease Control), około 133 miliony (tj. prawie połowa dorosłych) Amerykanów cierpi na co najmniej jedną chroniczną chorobę wymagającą leczenia przez całe życie. Aby pomóc pacjentom i ich lekarzom w skuteczniejszym leczeniu chorób chronicznych, platforma i aplikacje umożliwią przekazywanie danych z domowych urządzeń medycznych (np. aparatów mierzących ciśnienie, wag i glukometrów) lekarzom i opiekunom, aby ułatwić im śledzenie stanu pacjenta, koordynowanie planów leczenia, zarządzanie dietą oraz interwencje w odpowiednim czasie.

Nowa firma, której nazwy jeszcze nie ustalono, będzie miała centralę w pobliżu kampusu firmy Microsoft w Redmond w stanie Waszyngton, duży oddział w Salt Lake City w stanie Utah oraz mniejsze oddziały w innych miastach na całym świecie. Dyrektorem generalnym nowej spółki zostanie Michael J. Simpson, obecnie wiceprezes i dyrektor generalny działu informatycznego GE Healthcare. Uruchomienie nowej spółki joint venture podlega zwyczajowo przyjętym warunkom, w tym zatwierdzeniom wymaganym przez prawo, prawdopodobnie nastąpi w pierwszej połowie 2012 r.

Firma GE
GE (NYSE: GE) jest globalną firmą prowadzącą działalność w obszarach zaawansowanych technologii, usług I finansów będąc nastawiona na rozwiązywanie najtrudniejszych, światowych problemów. GE prowadzi działalność w ponad 100 krajach i zatrudnia ponad 300 tys. osób na całym świecie. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej firmy, pod adresem www.ge.com

GE Healthcare
GE Healthcare udostępnia przełomowe technologie i usługi medyczne, które wprowadzają nowe, znacznie wyższe standardy opieki nad pacjentami. Nasza rozległa wiedza specjalistyczna w dziedzinie technologii obrazowania medycznego oraz medycznych systemów informatycznych, diagnostyki medycznej, systemów do monitorowania pacjentów, odkrywania nowych leków, technologii produkcji biofarmaceutyków, oraz rozwiązań i usług zapewniających poprawę wydajności pomaga naszym klientom zapewniać lepszą opiekę większej liczbie osób po niższych kosztach. Ponadto współpracujemy z liderami w dziedzinie służby zdrowia, dążąc do wspierania globalnych zmian strategicznych niezbędnych do skutecznego wdrażania systemów zrównoważonej opieki medycznej. Tworzymy innowacje, których celem jest obniżenie kosztów i poprawa jakości usług medycznych oraz zwiększenie dostępu do nich na całym świecie. W ramach strategii Healthymagination zachęcamy wszystkich, aby się do nas przyłączyli. GE Healthcare ma siedzibę w Wielkiej Brytanii i należy do General Electric Company (GE). Pracownicy GE Healthcare tworzą użyteczne rozwiązania dla lekarzy i ich pacjentów w ponad 100 krajach na całym świecie. Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie WWW pod adresem www.gehealthcare.com, Twitter: @GEHealthcareIT.

Działalność firmy Microsoft w sektorze medycznym
Microsoft troszczy się o zdrowie ludzi na całym świecie dostarczając nowatorskie oprogramowanie. Od 16 lat konsekwentnie zwiększa swoje inwestycje związane z sektorem medycznym, skupiając się na potrzebach placówek służby zdrowia, organizacji zajmujących się ochroną zdrowia i opieką społeczną, osób korzystających z usług medycznych oraz przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w naukach przyrodniczych na całym świecie. Ściśle współpracuje z wieloma partnerami z tego sektora i tworzy własne, wszechstronne rozwiązania wspomagające służbę zdrowia, takie jak Microsoft Amalga i Microsoft HealthVault. Wraz z partnerami dostarcza rozwiązania, które przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia wielu ludzi. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem http://www.microsoft.com/news

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.