Jak zmniejszyć globalne emisje GHG z hodowli

Emisje GHG związane z hodowlą żywego inwentarza są już uznawane za jedną ze znaczących przyczyn globalnego ocieplenia. Zgoda panuje również co do tego, że potrzebne są znaczne redukcje emisji GHG związanych z hodowlą. Według FAO, oddziaływanie produkcji hodowlanej na środowisko należy zmniejszyć przynajmniej o połowę. Tymczasem, mimo tych trosk, większość wysuwanych propozycji środków łagodzących zmierza do stosunkowo drobnych korekt i jak dotąd unika krytycznej oceny celów i struktury globalnej gospodarki hodowlanej. Nikt, jak na razie, nie zadaje istotnych pytań: jaka ilość produktów zwierzęcych jest potrzebna, oraz jakie sposoby ich produkowania są najbardziej przyjazne dla środowiska i dla samych zwierząt.

Proponuje się rozmaite strategie i techniczne opcje obcięcia emisji przy utrzymaniu lub zwiększeniu obecnych poziomów produkcji mięsa i mleka – od zmian w składzie pasz, przez manipulacje układem trawiennym zwierząt, po dalszą intensyfikację produkcji zwierzęcej. Compassion in World Farming uważa te strategie za nieprzekonywujące i nieprzystające do powagi zadania. Większość z nich jest mało realistyczna lub mało efektywna kosztowo w kontekście praktyki gospodarczej, szczególnie w przypadku rolników małotowarowych. Inne są nie do przyjęcia ze względów etycznych lub politycznych. Ekspertyzy wykazały, w każdym razie, że proponowane środki zaradcze mogłyby skutecznie obniżyć emisje najwyżej o 20%, a więc znacznie poniżej potrzeb. Co najważniejsze, żadna z proponowanych zmian w gospodarowaniu nie jest możliwa do wprowadzenia w życie w krótkiej skali czasowej, niezbędnej aby zapobiec dalszym emisjom GHG i ograniczyć globalne ocieplenie w przyszłości.

FAO zwraca uwagę na konieczność pokrywania przez przemysł hodowlany kosztów zewnętrznych swojej działalności (takich jak zmiany klimatyczne i inne szkody w środowisku). Compassion in World Farming zgadza się z Raportem Sterna, że: „Pierwszym, niezbędnym elementem polityki zmierzającej do zmiany bilansu węglowego jest uwzględnianie go w cenach”. Pora zastosować tę politykę w odniesieniu do produkcji i konsumpcji mięsa i innych produktów zwierzęcych.

Powyższy tekst pochodzi z publikacji „Globalne ostrzeżenie: zmiany klimatyczne a dobrostan zwierząt hodowlanych”
www.klubgaja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.