Dlaczego intensywna produkcja zwierzęca nie rozwiązuje problemu

Niektórzy agronomowie proponują intensyfikację produkcji zwierzęcej w celu zwiększenia wydajności w przeliczeniu na liczbę zwierząt, co ma zmniejszać emisje GHG na jednostkę produktu. Compassion in World Farming uważa tę intensyfikację za strategię z gruntu błędną z punktu widzenia powstrzymywania zmian klimatycznych, jak również ze względu na dobro środowiska i zwierząt. Byłaby ona również etycznie i politycznie nie do przyjęcia dla konsumentów w krajach wysoko rozwiniętych, przejawiających coraz większą troskę o los zwierząt i o ekologiczne efekty rolnictwa, jak również zwiększających popyt na produkty zwierzęce z wolnego chowu i gospodarstw ekologicznych.

Intensyfikacja oznaczałaby niemal na pewno nasilenie przemysłowego tuczu trzody chlewnej i drobiu, a ograniczenie wolnego wypasu zwierząt, w tym bydła i owiec. Często przynosiłaby efekty przeciwne do zamierzonych, gdyż presja na zwiększanie wydajności zwierząt i tak już wysoko wydajnych wywoływałaby u nich nasilenie stresu i pogorszenie stanu zdrowia, skrócenie okresu produktywnego życia krów mlecznych i macior, zwiększałaby się też groźba rozprzestrzeniania chorób zakaźnych. Zwiększony popyt na pasze nasiliłby presję na globalne zasoby gruntowe i wodne oraz podwyższyłby poziom zanieczyszczenia nawozami zwierzęcymi oraz środkami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie.

Compassion in World Farming uważa, że zamiast wołać o „więcej tego samego”, agronomowie i architekci polityki powinni spojrzeć na sposób hodowania zwierząt na pokarm dla ludzi ze świeżej perspektywy, uwzględniającej ochronę potrzeb żywieniowych ludności, środków utrzymania rolników, dobra zwierząt oraz globalnego klimatu i środowiska.

Korzyści dla zdrowia człowieka

Najnowsze oszacowania ekspertów służby zdrowia sugerują, że redukcja dziennego spożycia mięsa w krajach wysoko rozwiniętych o ok. 60% przyczyniłaby się do zredukowania problemów nadwagi i otyłości, jak również przyniosłaby inne korzyści zdrowotne jednostkom i społeczeństwu.

Ograniczenie konsumpcji mięsa czerwonego lub wędlin jest zalecane także przez Światowy Fundusz Badań nad Rakiem w jego raporcie na rok 2007, gdzie wymienia się te rodzaje mięs jako przekonująco udokumentowane przyczyny nowotworów jelita grubego

Powyższy tekst pochodzi z publikacji „Globalne ostrzeżenie: zmiany klimatyczne a dobrostan zwierząt hodowlanych”
www.klubgaja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.