Demokracja według wagi

Według Polaków szczupła i wysportowana sylwetka jest jednym z głównych atrybutów ładnego wyglądu. I chociaż 47% polskiego społeczeństwa ma nadwagę, aż 82% deklaruje zadowolenie ze swojego wyglądu, w tym 73% osób z nadwagą. Najpopularniejszą wśród Polaków metodą odchudzania jest ograniczenie ilości spożywanego jedzenia. Stosuje ją 73% społeczeństwa. W dalszej kolejności plasują się ćwiczenia fizyczne (53%). Po specjalistyczne środki wspomagające odchudzanie sięga jedynie 20% polskiego społeczeństwa.

To tylko wybrane wyniki sondażu „Demokracja wg wagi” przeprowadzonego przez pracownię badań publicznych TNS OBOP na zlecenie firmy Herbalife, w dniach 19-28 września 2011 roku, na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków w wieku powyżej 18 lat.

Zakamuflowana dyskryminacja czy mechanizm wyparcia?

Jeszcze do niedawna osoby z nadwagą powszechnie uznawane były za zdecydowanie mniej atrakcyjne i kompetentne niż ludzie szczupli. Dzisiaj w czasach wszechobecnej tolerancji, podejście to zdaje się zmieniać. Nie oznacza to jednak, że problem dyskryminacji przestał istnieć. Jak dowodzi badanie „Demokracja wg wagi” przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Herbalife, nadal mamy do czynienia ze społeczną oceną ludzi ze względu na ich wagę.

Aż 64% Polaków uważa, że osoby otyłe spotykają liczne słowne przykrości związane z ich wyglądem. Tymczasem tylko 7% wszystkich badanych twierdzi, że sami byli ofiarami obraźliwych komentarzy nawiązujących do ich wagi. Wśród osób z nadwagą odsetek ten jest niewiele wyższy i wynosi 8%. Jak wynika z przeprowadzonego badania, osoby grubsze napotykają na trudności w codziennym życiu. Niemal 4 krotnie częściej mają problem za zakupami odzieży ze względu na dyskomfort związany z koniecznością proszenia o duże rozmiary (11% vs 3% osób z prawidłową wagą), mimo, że tylko 1% osób z nadwagą deklaruje, że kiedykolwiek został źle potraktowany w sklepie ze względu na swój wygląd (wśród osób z prawidłową wagą wskaźnik ten wynosi 4%).

Szczególnie interesującym zjawiskiem jest natomiast fakt, że większość osób z nadwagą nie łączy tych nieprzyjemnych sytuacji z własnymi doświadczeniami. I tak, 49% wszystkich badanych uważa, że ludziom otyłym znacznie trudniej znaleźć pracę niż zgrabniejszym kolegom i koleżankom. I chociaż z takiego samego założenia wychodzi aż 54% osób z nadwagą, jedynie 2% z nich przyznaje, że to właśnie w ich przypadku zbyt duża waga była powodem dyskryminacji, np. w procesie rekrutacyjnym do pracy.

Podobne zjawisko zauważalne jest także w stosunku do relacji z partnerem bądź partnerką. Wśród poddanych badaniu osób z nadwagą, aż 55% uważa, że ludzie grubsi mają więcej problemów ze znalezieniem partnera niż osoby szczupłe, natomiast zaledwie 2% twierdzi, że nadwaga miała negatywny wpływ na ich własne związki. Dotyczy to także zaprzeczania, iż jedzą mimo braku łaknienia, (40% osób z prawidłową wagą przyznaje się do jedzenia mimo braku głodu i tylko 28% osób z nadwagę) lub pod wpływem stresu.

Działa tutaj tzw. mechanizm wyparcia, zgodnie z którym osoby otyłe za wszelką cenę chcą wierzyć, że akurat one w mniejszym stopniu niż inni ludzie z nadwagą, poddawane są krytycznej ocenie społecznej”- tłumaczy Agata Ziemnicka, dietetyk i psycholog kliniczny.

Motywacja i metody odchudzania

Sondaż ujawnił, że to osoby o prawidłowej wadze znacznie częściej podejmują decyzję o odchudzaniu ze względu na niską samoocenę (36%). Tymczasem zaledwie, co piąta osoba puszysta (19%) przyznaje, że podstawowym impulsem do odchudzania jest dla nich właśnie brak akceptacji własnego ciała. Główną motywacją do zrzucenie kilku kilogramów u osób z nadwagą jest stan ich zdrowia (35%). Zdrowie to też czynnik motywacyjny dla mężczyzn (33%) i osób po 40. roku życia (33%).

Jeżeli chodzi o sposoby odchudzania, to zarówno wśród szczupłych Polaków (75%), jak i tych walczących z nadwagą (72%) najpopularniejszą metodą na zrzucenie zbędnych kilogramów jest spożywanie mniejszych ilości jedzenia. W dalszej kolejności plasują się ćwiczenia fizyczne oraz sięganie po potrawy niskotłuszczowe, a także połączenie diety i ćwiczeń.

Co ciekawe, zbawienny wpływ wzmożonej aktywności fizycznej na poprawę sylwetki zdecydowanie częściej doceniają osoby z prawidłową masą ciała. Ponad 60% ludzi szczupłych deklaruje, że starając się odchudzać zwiększają swoją aktywność. Tę samą metodę stosuje zaś zaledwie 49% osób borykających się z nadwagą.

Jak pokazały wyniki badania, wciąż zdecydowanie mniej popularne pozostają natomiast w Polsce specjalistyczne preparaty wspomagające odchudzanie. Specjalistyczne diety stosuje zaledwie 16% Polaków, a środki wspierające odchudzanie – tylko ok. 20%. Po zamienniki posiłków sięga jedynie kilka procent (5%) społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w wieku od 25 do 39 lat. „Osoby, które chcą schudnąć, ciągle wyznają zasadę „jedz połowę”, co oczywiście jest ważnym elementem w drodze do odpowiedniej sylwetki, ale nie zwracają uwagi, że aby zdrowo schudnąć należy zapewnić organizmowi wszystkie składniki, mikro i makroelementy oraz witaminy, mimo zmniejszonej dawki jedzenia. Dlatego też stosowanie zamienników posiłków, takich jak np. koktajle Herbalife, podczas diety jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ są to pełnowartościowe, zbilansowane posiłki odżywiające cały organizm, mimo małej dawki kilokalorii” – komentuje Agata Ziemnicka.

Nadwaga a dobre samopoczucie i atrakcyjność

Podczas badania „Demokracja wg wagi” zapytano Polaków o cechy świadczące o atrakcyjności. Jak wynika z sondażu, szczupła i wysportowana sylwetka wciąż pozostaje jednym z głównych atrybutów ładnego wyglądu. Nie jest ona jednak kwestią pierwszorzędną. Na pierwszym miejscu znajdują się bowiem ogólna higiena osobista oraz zadbane zęby. Co ciekawe dla osób z nadwagą szczupła figura ma mniejsze znaczenie niż dla osób z prawidłową masą ciała (odpowiednio: 36% i 45% wskazań). Wysportowana sylwetka jest ceniona w takim samym stopniu przez obie grupy (po 31%).

Podczas gdy 82% wszystkich badanych deklaruje, że w pełni akceptuje swój wygląd, w grupie osób z nadwagą odsetek ten jest mniejszy i wynosi 73%. Wśród osób z nadwagą 55% twierdzi, że jest zadowolona ze swojej wagi. Dla porównania w przypadku osób z BMI w normie odsetek ten wynosi aż 86%.

Środowisko zewnętrzne

Wiele osób z nadwagą uważa, że ze względu na swoją tuszę, częściej poddawani są ocenie przez innych – 12% z nich ma wrażenie, że jest obserwowana wnikliwie ze względu na rozmiar. Z tego powodu tylko 30% osób z nadwagą deklaruje, że zdarza im się jeść coś na ulicy. Wśród osób z prawidłowym BMI odsetek
ten wynosi aż 49%. Dodatkowo 8% twierdzi, że spotkało się z nieprzyjemnymi komentarzami nawiązującymi do ich wagi.

Dokładnie jedna trzecia osób z nadwagą potwierdza, że spotkała się z sugestiami odnośnie przejścia na dietę ze strony bliskich i znajomych. Jednocześnie 31% przyznaje, że do zrzucenia zbędnych kilogramów namawiani byli przez partnera bądź partnerkę. Warto też wskazać na rolę lekarzy. Aż 42% osób z nadwagą usłyszało od lekarza o konieczności przejście na dietę. Oznacza to, że otyłość coraz częściej rozumiana jest nie w kategoriach estetycznych, ale przede wszystkim zdrowotnych.

Edyta Kurek, wiceprezes Herbalife na Wschodnią Europę Centralną i Bliski Wschód, zgodziła się, iż przed producentami suplementów diety i zamienników posiłków czas wytężonej pracy i edukacji na temat celowości stosowanie tych produktów w czasie odchudzania. „To dobra wiadomość. Oznacza, bowiem, że rynek dla tego typu produktów w Polsce będzie rósł. Wyniki badania ‘Demokracja wg wagi’ wesprą zrozumienie i komunikację Niezależnych Dystrybutorów Herbalife z klientami. Chcemy, nie tylko być częścią ogólnoświatowego ruchu na rzecz ograniczania otyłości, ale zależy nam na tym, aby być jednym z jego filarów. Dajemy konsumentom produkty najwyższej jakości, stworzone w oparciu o wiedzę medyczną, których skuteczność jest potwierdzona badaniami klinicznymi. Sondaż przeprowadzony wspólnie z TNS OBOP to kolejne narzędzie, dzięki któremu będziemy skuteczniej rozmawiać z osobami z nadwagą i otyłością o korzyściach płynących ze zdrowego stylu życia i prawidłowej wagi” – dodała Edyta Kurek, komentując wyniki badania „Demokracja wg wagi”.

Badanie telefoniczne (CATI) zrealizowane przez TNS OBOP na zlecenie Herbalife zostało przeprowadzone w dniach 19-28 września 2011 roku na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków w wieku od 18 lat.

Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Herbalife

  • 47% Polaków ma problemy z nadwagą. Mimo to, w większości
  • są oni zadowoleni ze swojego wyglądu (82%). Wśród osób z nadwagą odsetek ten wynosi 73%;

  • 71% polskiego społeczeństwa uważa, że ich waga jest zadowalająca. Tego samego zdania jest zaledwie 55% osób z nadwagą;
  • Aż 64% Polaków twierdzi, że osoby otyłe spotykają liczne słowne przykrości związane z ich wyglądem. Tymczasem tylko 8% osób puszystych przyznaje, że sami byli ofiarami obraźliwych komentarzy nawiązujących do ich wagi;
  • 54% osób z nadwagą uważa, że osobom otyłym trudniej znaleźć pracę niż zgrabniejszym kolegom i koleżankom. Jednocześnie, zaledwie 2% ludzi z nadwagą przyznaje, że to właśnie w ich przypadku zbyt duża waga była powodem dyskryminacji, np. w procesie rekrutacyjnym do pracy;
  • Ponad 60% ludzi szczupłych deklaruje, że starając się odchudzać zwiększają swoją aktywność. Tę samą metodę stosuje zaledwie 49% osób borykających się z problemem nadwagi;
  • Profesjonalne środki wspierające odchudzanie stosuje tylko ok. 20% Polaków, a specjalistyczne diety – zaledwie 16%. Po zamienniki posiłków sięga jedynie kilka procent (5%) społeczeństwa;
  • Dla osób z nadwagą szczupła figura ma mniejsze znaczenie niż dla osób z prawidłową masą ciała (odpowiednio: 36% i 45% wskazań);
  • 12% osób z nadwagą uważa, że, ze względu na swoją tuszę, poddawani są częstszej i bardziej wnikliwej ocenie społecznej niż osoby szczupłe;
  • 30% osób z nadwagą deklaruje, że zdarza im się jeść coś na ulicy, a 28% z nich twierdzi, że sięgają po posiłek, nawet wtedy, kiedy nie są głodni. Wśród osób z prawidłowym BMI odsetek ten wynosi odpowiednio 49% i 40%.

O Herbalife
Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) jest globalną firmą sprzedaży bezpośredniej, która dostarcza rozwiązania w zakresie zdrowego odżywiania, kontroli wagi oraz produktów pielęgnacyjnych opracowanych, aby wspierać zdrowy styl życia. Produkty Herbalife sprzedawane są obecnie w 78 krajach poprzez sieć 2,3 milionów niezależnych dystrybutorów.

Firma wspiera fundację Herbalife Family Foundation oraz jej program „Casa Herbalife”, którego celem jest zapewnienie dzieciom odpowiedniego odżywiania. Herbalife zachęca inwestorów do regularnego odwiedzania strony internetowej firmy i zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi jej działalności.

Strona internetowa: www.herbalife.com
Strona dla inwestorów http://ir.herbalife.com
Facebook: www.facebook.com/Herbalife
Twitter: www.Twitter.com/HerbalifeHQ
YouTube: www.youtube.com/HerbalifeIntl
Blog żywieniowy: www.discovergoodnutrition.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.